Wypracowanie i wdrożenie systemu kompleksowej oceny funkcjonalnej w rehabilitacji z wykorzystaniem doświadczeń i rozwiązań zagranicznych

 

Pilotaż oceny funkcjonalnej pacjentów rehabilitowanych realizowany w ramach projektu:
                 Wypracowanie i wdrożenie systemu kompleksowej oceny funkcjonalnej w rehabilitacji
z wykorzystaniem doświadczeń i rozwiązań zagranicznych

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020,

oś priorytetowa IV Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,

działanie 4.3. Współpraca ponadnarodowa

 

 

Program pilotażowy Narodowego Funduszu Zdrowia realizowany jest w partnerstwie z Instytutem Medycyny Wsi im. W. Chodźki i Katholische Universität Eichstätt-Ingolstad w ramach projektu pn. „Wypracowanie i wdrożenie systemu kompleksowej oceny funkcjonalnej w rehabilitacji z wykorzystaniem doświadczeń i rozwiązań zagranicznych” współfinansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - POWR.04.03.00-00-0025/19.

Miejsce realizacji świadczeń: Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 2 PUM w Szczecinie