Dyrekcja


Dyrektor:
dr n. zdr. Marcin Sygut


Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa
dr hab. n. med. Magda Wiśniewska, MBA


Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa
lek. Andrzej Różański


Zastępca Dyrektora ds. Administracyjno-Organizacyjnych
mgr Mirosław Siudak


Zastępca Dyrektora ds. Technicznych i Inwestycji
mgr inż. Dawid Bąk, MBA


Główna Księgowa
mgr Anita Maciukiewicz


Naczelna Pielęgniarka
dr n. zdr.  Izabela Napieracz-Trzosek