Opis szpitala

 

Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie to szpital wieloprofilowy. Ze względu na profil kliniczny placówka świadczy usługi zdrowotne III stopnia referencyjności. Obejmuje swą opieką nie tylko pacjentów ze Szczecina, ale i całego województwa zachodniopomorskiego, a często także z przyległych regionów kraju. Rocznie w szpitalu hospitalizowanych jest ok. 35 000 pacjentów i wykonywanych ok. 16 000 zabiegów (dane z 2023 r.).

Obecnie w strukturze szpitala funkcjonuje: 12 klinik, trzy zakłady, samodzielne oddziały i ośrodki, kilkanaście pracowni specjalistycznych oraz poradni, a także jedyny w północno-zachodniej Polsce Bank Mleka Kobiecego oraz jeden z większych ośrodków dializ w regionie. 

W 2020 r. w szpitalu powstało Kliniczne Centrum Operacji Robotycznych PUM i USK-2 z systemem robotycznym da Vinci do operacyjnego leczenia nowotworów w dziedzinie urologii, chirurgii ogólnej i ginekologii operacyjnej. USK-2 stał się tym samym 10. ośrodkiem w kraju i pierwszym w Szczecinie, wykorzystującym najwyższej, światowej klasy sprzęt do chirurgicznego leczenia pacjentów onkologicznych. 

Dwa lata później – w październiku 2022 r. uruchomiono unikalny i jedyny w Polsce Ośrodek Medycznych Technologii 3D, którego działalność wspiera opiekę nad pacjentem, jakość przygotowania się lekarzy do operacji oraz proces dydaktyczny studentów uczelni medycznej.

W 2023 r. oddano do użytku nowe skrzydło klinik ginekologiczno-położniczo-noworodkowych z nowoczesnymi blokami operacyjnymi i porodowymi oraz oddziałem intensywnej opieki noworodkowej. 

Szpital stale się rozwija i prowadzi kolejne inwestycje zarówno w obszarze opieki nad pacjentem, jak i zarządzania placówką (to m.in. ekologiczna i zaawansowana technologicznie kotłownia, nowe instalacje gazów medycznych). 

Nazwa Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie (w skrócie USK-2) została nadana placówce decyzją Senatu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie z dnia 1 marca 2023 r. – funkcjonuje ona od 1 stycznia 2024 roku. Podkreśla jego prestiż, jakość leczenia i mocniej akcentuje uniwersytecki charakter szpitala, dla którego Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie jest organem tworzącym, utrzymując jednocześnie samodzielny charakter placówki (gwarantuje to ustawa o działalności leczniczej). 

Z uwagi na wieloletnią historię szpitala i objęcie niektórych budynków ochroną konserwatora zabytków placówka funkcjonuje w zabudowie pawilonowej - to kompleks odrębnych budynków, z których te stanowiące bazę uruchomienia szpitala, powstały w latach 1876-1936. 

Właścicielem budynków oraz wieczystym użytkownikiem gruntów zlokalizowanych w kwartale przy alei Powstańców Wielkopolskich, ul. ul.  św. Józefa, Połabskiej i Szpitalnej jest Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, który umową z dnia 18 czerwca 1999 r. przekazał szpitalowi nieruchomość w użytkowanie.

 

Trochę historii…

 

Historia szpitala w szczecińskiej dzielnicy Pomorzany sięga końca XIX w. kiedy to w 1879 r. oddano do użytku oddział ogólnoszpitalny. Wówczas na terenie szpitala funkcjonowało 8 budynków. Wraz z rozwojem miasta placówka stale i intensywnie się rozwijała – powstawały nowe pawilony i oddziały.  

Obecny Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie wyodrębnił się w 1956 r. ze struktury ówczesnego Państwowego Szpitala Klinicznego nr 1 w Szczecinie przy ul. Unii Lubelskiej, przyjmując nazwę: Państwowy Szpital Kliniczny nr 2 w Szczecinie. W styczniu 1999 r. w związku z wprowadzoną reformą służby zdrowia, szpital uzyskał osobowość prawną i zmienił nazwę na: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 Pomorskiej Akademii Medycznej Szczecinie. 

Na przestrzeni kilkudziesięciu lat powstawały nowe, bądź zmieniały swą nazwę, oddziały szpitalne,  m.in. Centralne Laboratorium i Centralny Zakład Diagnostyki Rentgenowskiej. Po 1999 r. wyłączone zostały ze struktury szpitala poradnie stomatologiczne.

Na wniosek Rektora PAM z dnia 18 czerwca 1999 roku Minister Zdrowia zarządzeniem z dnia 1 lutego 2000 r. przekazał obowiązki i uprawnienia organu założycielskiego wobec szpitala Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie.

Na mocy przepisów Ustawy z dnia 19 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej i ustawy o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 111, poz. 1193) Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie stała się z mocy prawa organem założycielskim szpitala.

W roku 2001 szpital rozpoczął sukcesywną realizację Programu Restrukturyzacji, a w roku 2003 podjął działania zmierzające do uzyskania Certyfikatu Jakości ISO 9001-2000.

W 2019 r. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie uzyskał Certyfikat Akredytacji Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w zakresie spełniania standardów akredytacyjnych dla lecznictwa szpitalnego.

 

Historia utworzenia niektórych oddziałów obecnego USK-2:

 • III Oddział Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej z Pododdziałem Zabiegów Przezskórnych – 1950 r.
 • II Oddział Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej z Pododdziałem Endoskopii Zabiegowej – 1951 r.
 • Oddział Chirurgii Szczękowo-Twarzowej – 1951 r. (przeniesiony do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 1 im. prof. T. Sokołowskiego PUM w Szczecinie w 2015 r.) 
 • Oddział Chorób Skórnych i Wenerycznych – 1951 r. (przeniesiony do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 1 im. prof. T. Sokołowskiego PUM w Szczecinie)
 • Oddział Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych – 1955 r.
 • Oddział Kardiologii z Intensywnym Nadzorem Kardiologicznym – 1955 r.
 • Oddział Ginekologii Operacyjnej i Onkologii Ginekologicznej – 1962 r.
 • Oddział Położnictwa i Perinatologii – 1962 r.
 • Oddział Noworodków i Wcześniaków z Pododdziałem Intensywnej Terapii Noworodków – 1962 r.
 • Oddział Urologii – 1962 r.
 • Oddział Anestezjologii, Reanimacji i Intensywnej Terapii z Pododdziałem Ostrych Zatruć – 1968 r. 
 • II Oddział Okulistyki – 1983 r.
 • I Oddział Okulistyki – 1984 r.
 • Oddział Kardiochirurgii – 2002 r.


Powyższe nazwy oddziałów odnoszą się do struktury organizacyjnej szpitala z 2002 roku.
 
Placówka 3 listopada 2010 r. przyjęła nazwę: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie (SPSK-2).
Natomiast 1 marca 2023 r. decyzją Senatu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie szpitalowi została od 1 stycznia 2024 r. nadana nazwa Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie (w skrócie USK-2).
 

 

Więcej o historii szpitala na Pomorzanach można dowiedzieć się z wydawnictw:

 • „Szczecin. Pomorzany”, Marek Łuczak, wydanie II poszerzone, Szczecin 2021, Pomorskie Towarzystwo Historyczne
 • „Od średniowiecznego przytułku do Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 2 Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie”, zebrał i opracował Zygmunt Machoy, Szczecin 2014, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie