Współpraca USK-2

Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie zaangażowany jest w różnego rodzaju projekty i w związku z tym współpracuje z podmiotami, organizacjami na rzecz poprawy funkcjonowania publicznych placówek ochrony zdrowia w kraju, edukacji i promocji zdrowia, zwiększenia efektywności leczenia w ramach USK-2 i innych ośrodków zdrowia, realizowania projektów naukowych i badawczych, wspierania programów dydaktycznych i szybkiego dostępu studentów medycznych kierunków studiów do praktycznej nauki zawodu. 

Współpraca ta realizowania jest często w ramach umów, zawiązywanych stowarzyszeń, konsorcjów oraz innego rodzaju formalnych lub nieformalnych gremiów.

Należy do nich m.in.:

 • działalność USK-2 w ramach Konsorcjum Kliniczno-Naukowego działającego na rzecz wspierania rozwoju chirurgii robotycznej w kraju, razem z:
  Państwowym Instytutem Medycznym MSWiA w Warszawie  https://www.gov.pl/web/cskmswia

  Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie 


  https://szpital.rzeszow.pl/
   
 • działalność USK-2 w ramach Polskiej Unii Szpitali Klinicznych (reprezentujący szpital dyr. Marcin Sygut – wiceprzewodniczący zarządu PUSK)    https://uniaszpitali.pl/
   
 • działalność USK-2 w ramach Konwentu Dyrektorów Szpitali Zachodniopomorskich
 • współpraca USK-2 z Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym w Szczecinie w zakresie transferu technologii oraz realizacji projektów badawczych i dydaktycznych  https://www.zut.edu.pl/