Certyfikaty

AKREDYTACJA

 

 

 

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

Certyfikat Systemu Zarządzania

 

SZPITAL PRZYJAZNY DZIECKU

SZPITAL BEZ BÓLU

Szpital Bez Bólu

 

LIDER PROCESU WDRAŻANIA REGIONALNYCH MAP POTRZEB ZDROWOTNYCH

Lider procesu wdrażania regionalnych map potrzeb zdrowotnych

 

CERTYFIKAT WIARYGODNOŚCI BIZNESOWEJ

Certyfikat Wiarygodności Biznesowej