Administracja

Dane kontaktowe jednostek administracyjnych

Centrala telefoniczna:
tel. 91 466 10 00 

Sekretariat Dyrekcji USK-2:
tel. 91 466 10 10
       91 466 10 12
faks: 91 466 10 15
email: szpital@usk2.szczecin.pl

Inspektor Ochrony Danych Osobowych:
bud. K, piętro I, pok. 102
tel. 91 466 11 17
email: iod@usk2.szczecin.pl

Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta:
bud. D, piętro I 
tel. kom. 797 323 198
email: prawapacjenta@usk2.szczecin.pl

Udostępnianie dokumentacji medycznej:
bud. K, piętro I, pok. 103
tel. 91 48 38 635
email: archiwum@usk2.szczecin.pl

Rzecznik prasowy szpitala (kontakt dla mediów):
tel. kom. 786 865 087
tel. 91 466 10 99
email: media@usk2.szczecin.pl

Dział Kadrowo-Płacowy 
bud. C, piętro I 
tel. 91 466 10 39
email: kp@usk2.szczecin.pl

Kadry:
bud. C, piętro I 
tel. 91 466 10 27
      91 466 10 28
      91 466 10 40

Płace:
bud. C, piętro I 
tel. 91 466 10 41

Główna Księgowa:
bud. C, piętro I 
tel. 91 466 10 17

Zastępca Głównej Księgowej:
bud. C, piętro I 
tel. 91 466 10 19

Dział Finansowo-Księgowy:
bud. C, piętro I 
tel. 91 466 10 20
      91 466 10 21
      91 466 10 22
      91 466 10 23
      91 466 10 24
      91 466 14 15
      91 466 14 68

Główny Specjalista ds. Inwestycyjnych:
tel. 466 10 26

Dział Sprzedaży Usług Medycznych:
tel. 91 466 10 45
faks 91 466 10 46

Dział Administracyjno-Gospodarczy:
tel. 91 466 10 54
faks 91 466 10 56

Dział Zamówień Publicznych:
tel. 91 466 10 86
       91 466 10 87
       91 466 10 88
       91 466 11 13

Dział Zaopatrzenia i Gospodarki Materiałowej:
email: zaopatrzenie@usk2.szczecin.pl

Dział Techniczny i Inwestycji:
bud. B

Kierownik Działu Technicznego i Inwestycji
tel. 91 466 10 70
email: m.siepracka@usk2.szczecin.pl

Inspektor ds. Technicznych (faktury, sanepid, badania wody, media - woda, prąd, ogrzewanie, windy)
tel. 91 466 10 75
email: m.krajnik@usk2.szczecin.pl

Inspektor ds. Technicznych (inwestycje)
tel. 91 466 10 73
email: k.mycik-swieciak@usk2.szczecin.pl

Inspektor ds. Technicznych (usterki)
tel. 91 466 10 74
email: m.kieliszak@usk2.szczecin.pl

Specjalista ds. Technicznych (klimatyzacja i wentylacja, gazy medyczne, UDT)
tel. 91 466 10 75
email: tech@usk2.szczecin.pl
 
Dział Inspektorów Nadzoru:
Kierownik Działu Inspektorów Nadzoru - Inspektor Nadzoru Branży Konstrukcyjno-Budowlanej

tel. 91 466 10 71
email: j.raca@usk2.szczecin.pl

Inspektor Nadzoru Branży Sanitarnej
tel. 91 48 38 681
email: m.szlagier@usk2.szczecin.pl

Inspektor Nadzoru Branży Elektrycznej
tel. 91 48 38 681
email: p.lagowski@usk2.szczecin.pl

Specjalista Działu Inspektorów Nadzoru (HRFy, kosztorysy, faktury, inwestycje)
tel. 91 48 38 681
email: a.nawrocka@usk2.szczecin.pl