Struktura organizacyjna

Struktura organizacyjna Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 2 PUM w Szczecinie

 

struktura organizacyjna usk-2

 

 

 

Kliknij na zdjęcie, aby powiększyć

 

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego

„Struktura organizacyjna zakładów leczniczych
Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Nr 2 PUM w Szczecinie”.


I. Zakład leczniczy: SZPITAL USK-2

 1. 1. Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej:
  a) Ośrodek Leczenia Otyłości;
   
 2. Klinika Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Angiologii;
 3. Klinika Urologii i Onkologii Urologicznej;
   
 4. I Klinika Okulistyki:
  a) Pracownia Laserowa;
  b) Pracownia Diagnostyki Obrazowej i Perymetrii (USG, OCT, Perymetria);
  c) Izba Przyjęć Klinik Okulistycznych;
   
 5. II Klinika Okulistyki:
  a) Oddział Okulistyki Dziecięcej;
  b) Pracownia Laserowa;
  c) Pracownia Elektrofizjologiczna;
  d) Izba Przyjęć Klinik Okulistycznych;
   
 6. Klinika Kardiochirurgii:
  a) Oddział Intensywnego Nadzoru Kardiochirurgicznego,
  b) Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej,
  c) Pracownia Ultrasonografii Kardiologicznej,
  d) Izba Przyjęć Klinik Kardiologii i Kardiochirurgii.
   
 7. Klinika Kardiologii z Intensywnym Nadzorem Kardiologicznym:
  a) Izba Przyjęć Klinik Kardiologii i Kardiochirurgii,
  b) Pracownia Hemodynamiki,
  c) Pracownia Elektrofizjologii,
  d) Pracownia Ultrasonografii Kardiologicznej,
  e) Pracownia Elektrokardiograficzna.
  f) Pracownia Kontroli Stymulatorów i Kardiowerterów - Stymulatorów Serca.
  g) Pododdział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego.
  h) Ośrodek Dzienny Rehabilitacji Kardiologicznej.
   
 8. Klinika Ginekologii Operacyjnej i Onkologii Ginekologicznej Dorosłych i Dziewcząt:
  a) Izba Przyjęć Położniczo-Ginekologiczna.
  b) Oddział Onkologii Klinicznej.
   
 9. Klinika Położnictwa i Ginekologii:
  a) Oddział Patologii Ciąży, Położnictwa i Ginekologii.
  b) Blok Porodowo-Operacyjny.
  c) Izba Przyjęć Położniczo-Ginekologiczna;
  d) Oddział Kliniczny Ginekologii Rekonstrukcyjnej i Onkologicznej.
   
 10. Klinika Patologii Noworodka:
  a) Oddział Neonatologii.
  b) Bank Mleka Kobiecego.
   
 11. Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych:
  a) Ośrodek Dializ,
  b) Izba Przyjęć Kliniki Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych.
   
 12. Klinika Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Ostrych Zatruć.
 13. Izba Przyjęć Chirurgiczna.
 14. Zintegrowany Blok Operacyjny.
 15. Blok Operacyjny Klinik Okulistyki.
 16. Apteka Szpitalna;
 17. Centralna Sterylizacja;
 18. Dział Epidemiologiczny;
 19. Pielęgniarka Środowiskowa/Pracownik Socjalny;
 20. Zintegrowany Ginekologiczny Blok Operacyjny.


2) Zakład leczniczy: „AMBULATORIUM USK-2

 1. Przychodnia Przykliniczna:
  a) Poradnia Urologiczna,
  b) Poradnia Neurologiczna,
  c) Poradnia Chorób Naczyń,
  d) Poradnia Endokrynologii,
  e) Poradnia Diabetologiczna,
  f) Poradnia Chirurgii Ogólnej,
  g) Poradnia Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej,
  h) Poradnia Leczenia Bólu,
  i) Poradnia Chirurgii Onkologicznej,
  j) Poradnia Medycyny Pracy.
   
 2. Poradnia Onkologiczna z Punktem Podawania Cytostatyków,
 3. Poradnia Alergologiczna.
 4. Poradnia Genetyczna.
 5. Poradnie Okulistyczne:
  a) poradnie okulistyczne ogólne,
  b) poradnie witrektomijne,
  c) poradnie onkologiczne,
  d) poradnia leczenia jaskry,
  e) poradnia neurookulistyczna,
  f) poradnia leczenia chorób rogówki,
  g) poradnia leczenia chorób siatkówki.
   
 6. Poradnia Okulistyczna Dziecięca i Strabologiczna,
 7. Poradnia Okulistyczna dla Wcześniaków,
 8. Poradnia Wad Serca,
 9. Poradnia Kardiochirurgiczna,
 10. Poradnia Kardiologiczna,
 11. Poradnia Ginekologiczna,
 12. Poradnia Ginekologii Onkologicznej,
 13. Poradnia Patologii Ciąży i Chorób Kobiecych,
 14. Poradnia Patologii Noworodka,
 15. Poradnia Transplantologiczna,
 16. Poradnia Anestezjologiczna,
 17. Poradnia Chorób Wewnętrznych,
 18. Poradnia Nefrologii,
 19. Poradnia Badań Prenatalnych,
 20. Poradnia Ginekologii Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej.

 
3) Zakład leczniczy: „DIAGNOSTYKA USK-2

 1. Zakład Radiologii Ogólnej, Stomatologicznej i Zabiegowej:
  a) Pracownia Radiologii Zabiegowej,
  b) Pracownia Ultrasonografii,
  c) Pracownia Mammografii,
  d) Pracownia Tomografii Komputerowej.
   
 2. Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej:
  a) Pracownia Hematologii,
  b) Pracownia Analityki Ogólnej,
  c) Pracownia Biochemii,
  d) Pracownia Immunochemii,
  e) Pracownia Koaguologii,
  f) Pracownia Białek,
  g) Pracownia Mikrobiologiczna,
  h) Pracownia Immunologiczna,
  i) Pracownia HLA
  j) Pracownia Alergologiczna
   
 3. Centralna Pracownia Endoskopii.
 4. Pracownia Serologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi.
 5. Pracownia Diagnostyczno-Zabiegowa Urologii i Onkologii Urologicznej.
 6. Zakład Patomorfologii.